Ελληνικά|English

Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής "Βίλχελμ Ράιχ"

Ελληνικό Ινστιτούτο Νευροφυτοθεραπείας & Ανάλυσης του Χαρακτήρα

/ Αρχική / Ε.Ι.Ν.Α. / Πρόγραμμα Ψυχοθεραπευτών

Πρόγραμμα Ψυχοθεραπευτών


Διάρκεια Σπουδών για τους ψυχοθεραπευτές: Είναι τετραετής συν 2 χρόνια εποπτείας. Προϋποθέτει προσωπική ατομική ψυχοθεραπεία και δύο χρόνια ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Εγγραφή: Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:
  • Στους πτυχιούχους, κατά προτίμηση της Ψυχολογίας, Ιατρικής και ανθρωπιστικών επιστημών.
  • Σε αυτούς που έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία και στους φοιτητές της Ψυχολογίας, Ιατρικής και ανθρωπιστικών επιστημών, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους. Οι προϋποθέσεις για την αποδοχή του υποψήφιου στο πρόγραμμα εναρμονίζεται με τα κριτήρια της EAP και της ΕΕΨΕ.
  • Σε άτομα που συγκεντρώνουν μια από τις προηγούμενες προϋποθέσεις και που έχουν κάνει προσωπική ανάλυση με άλλον σωματικό ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  • Σε ψυχοθεραπευτές από άλλες Σχολές που θέλουν να ειδικευτούν στη Σωματική Ψυχοθεραπεία.
Η αποδοχή στη Σχολή γίνεται μετά από συνέντευξη και αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου.
Η παρακολούθηση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80% των ωρών του προγράμματος.
Η πρακτική και θεωρητική οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η αποδοχή στη Σχολή, η χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών ή διπλώματος και όποια άλλη σχετική απόφαση ανήκουν στην αρμοδιότητα της διεύθυνσης της Σχολής.

To πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών του Ε.Ι.Ν.Α. είναι αναγνωρισμένο από την European Association for Body Psychotherapy (EABP), από ιδρύσεώς της.

(c) copyright 2010, Κέντρο Ράιχ FNGNET Logo

Παρακαλώ αναβαθμίστε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό.

Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6, ένα πρόγραμμα που κυκλοφόρησε το 2001 και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του σύγχρονου ίντερνετ. Για μια σωστή εμπειρία πλοήγησης, συνιστούμε ανεπιφύλακτα ένα από τα ακόλουθα (δωρεάν) προγράμματα: